شوقِ رفتن

این روزها از اشتیاقِ رفتن پرم

دلم می خواهد همهء آدمها حتی خودم را از دوووووووور ببینم

از جایی خیلی دور

دلم هوایِ دوری به سر دارد

هوایِ دور شدن از تمام کسانی که نام و نشانم بدانند

دلم بی نشانی می خواهد... بی نامی..دوری

دوری نه به معنای تنهایی

از تنهایی گریزانم

اما دوری می خواهم

انگار همه باشند اما کمی دور

به قدری دور که اگر هراسِ تنهایی آمد بخوانمشان

دلم حیاط خلوت دنیا را می خواهد

جایی میان بود و نبود زندگی

که عزیزانم را در سایه ای امن و آسوده برهانم

و خویشم در منظره ای گم شود

که به جای هر آدم گل و درخت باشد

اسب باشد

پرنده و باران باشد

نسیم بنوازد و من بخوانم و برقصم و غرق شوم در آغوشت

روی چمن های باران خورده غلت بزنیم

سر روی شانه های یاسی ات بگذارم

گاهی ببوسمت

گاهی برایت آوازهای عاشقانه بخوانم

و تو با بوسه ای صبورم کنی

صبورتر از روزها و سالهای پیش

محکمتر از همیشه

دلم حیاط خلوت دنیا را می خواهد...

 

/یاکریم 8 تیـــر 1389/

یاسلام

* میلاد امیرالمومنین علیه السلام رو صمیمانه تبریک عرض می کنم.

**بر دستان چروکیده و خسته ات بوسه می زنم فدای قلب مهربان و همیشه نگرانت بابا !

**از تأخیر در پاسخ تبریکهای مجازی و غیرمجازی شما عذر می خوام دیگه خواهرشوهر شدن این دردسرها رو هم داره !

/ 0 نظر / 39 بازدید