روزهای پاک

روزهای رفته را یک به یک از ذهن تقویم پاک می کنم

همراه تمام خاطرات سیاه و خاکستری

روزها را پاک می کنم پاک پاک پاک

تا به رنگین کمان نگاه تو میرسم

عقربه ها را به عقب می کشم

زمان را روی لبخند تو میخکوب می کنم

باقی تو نبودی که من در دلتنگی این بودن غرق شدم

من به انتظار بازگشت تو تا ابد زمان را نگه می دارم

حتی اگر ....


/یاکریم 14 تیــــر88/

                                                                                                                     

* یا سلام

**  یادم باشد : هرگز امید را از کسی سلب نکن شاید این تنها چیزی باشد که دارد ...

*** قصه "من او" ی امیرخانی و "من و او" ی من هم تمام شد.

**** هرگونه برداشت از این مطلب ممنوع است !

/ 0 نظر / 17 بازدید