توفیق

مولایِ آدینه هایِ صبوری و دلتنگی، حضورت همیشه سبـز و ظهـورت به خیــر باد.

سلام بر نازنین خدایِ مهربانم

عمری که تا به این لحظه گذشته

سرشار از من و وابستگی هایِ من بوده

با هزاران ریسمانِ نازک و ضخیم

روحم را به بندِ جهل کشیده ام

تازگی می فهمم روحم از چه یخ زده

از چه گرم شدنهای کوتاه مثل شعله کبریتی زود خاموش می شوند

و روح تشنه ام را سیراب نمی کنند

حالا که قطره ای دانایی به نای خشک روحم رسیده

مسافر ِروحم بیتاب است

بیتاب ِدیدن و رفتن و رسیدن و فهمیدن

مشتاق ِدریاست و غرق شدن

نازنین خدای ِمهربانم

"توفیق" میوه صبر است و شعله ای بر آتش ِاشتیاق

توفیقم ده که تا لحظه ای که آمدنش نزدیک است

راهی باشم... بندها را پاره کنم و برای پرواز سبک تر شوم

بگذرم  و  منم را فدای ِبهارت کنم

.

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

یاکریم /5 مرداد 89/

یا سلام

* به لطف نازنین خدایم آرامم ، شکر ... به دلم افتاده خوب می شوم !

** یه شعر بسیار زیبا عیدی من به همه دوستان مهربان و نازنینم  => اینجا بخوانید

شب نوشت:

وبلاگ روزهای بارانی به روز شد !


ادامه مطلب

/ 0 نظر / 45 بازدید