سالگــــــــــــرد

اول خرداد  1384 =>

طبقه سوم ساختمون دانشکده فنی و مهندسی ... یه میز و صندلی و سیستم ... که قراره بشه دبیرخونه کنگره مهندسی عمران

و یک کارمند تازه کار و کم تجربه 

 

اول خرداد  1389 =>

طبقه سوم ساختمون اداری ... یه اتاق با چهارتا میز و صندلی و سیستم و ... یه پنجره که هرروز صبح صدای یاکریما و گنجیشکا بازش می کنه و

یه کارمند پنجساله که تو سومین خونه کاریش گیرکرده و انگار حالا حالاها خیال رفتن نداره ! 

 

هوووووم

امروز سالگرد اولین روزای کارمه و من خیال دارم شیرینی پنجمین سال کاریمو بین همه همکارام تقسیم کنم وقتشه برای یه بارم شده از اینجا بگم ... خیلی ساده از همه اونایی که این مدت همراهم بودن !

 

/ 0 نظر / 40 بازدید